Krok po kroku

Dodaj artykuł

Porady budowlane - Użytkowanie domu

Oddanie budynku do użytkowania- wymagany stan budowy

W zależności od nałożonych w pozwoleniu na budowę obowiązków inwestor powinien zgłosić obiekt do użytkowania albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie zobowiązany jest on zawiadomić o zakończeniu budowy i zamierzeniu do użytkowania Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną. Jeżeli organy te w terminie 14 dni nie wniosą sprzeciwu, możemy uznać za zgodę na użytkowanie. Kilka porad związanych z tematem pozwolenia na użytkowanie zamieścili użytkownicy na forum w wątku użytkownika kamka.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,  inwestor ma obowiązek dołączyć:

•    oryginał dziennika budowy,
•    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
•    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
•    protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń (np. użytych materiałów budowlanych),
•    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
•    potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
•    świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

 

Wymagany stan budynku

W niniejszym artykule postaramy się opisać jaki jest wymagany stan budynku aby uzyskać prawo do jego użytkowania. W poście użytkownika  kris możemy zaczerpnąć informacji o stanie technicznym budynku oddawanego do użytkowania „Aby budynek mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie musi spełniać określone warunki, a mianowicie posiadać podstawowe wykończenie kuchni , łazienki, schodów, balkonów. W przypadku łazienki wymagany jest biały montaż. Schody i balkony muszą posiadać barierki. Acha, w przypadku ścian wymagane są tynki, nie muszą być pomalowane.

Budynek powinien być w stanie deweloperskim.” Z wypowiedzi tej możemy wywnioskować, że stan takiego budynku musi być niemal gotowy do zamieszkania. Na temat terminu odrzucenia wniosku odbioru budynku oraz stanu budynku opisuje magresZgłaszasz do Urzędu Miasta i czekasz 2 tygodnie jeżeli nikt nie przyjdzie dom jest odebrany. Najczęściej nie przychodzi nikt. To z życia a urzędowo powinien być w stanie deweloperskim czyli ciepła i zimna woda , kanalizacja , ogrzewanie i wylane posadzki i tynki , podpisane kominy przez kominiarza i zakończony dziennik budowy przez kierownika budowy.” Jak widać, oprócz formalnych obowiązków jakie spoczywają na inwestorze musimy zadbać o to by nasz budynek był miał zakończone pewne etapy budowy oraz był zaopatrzony w podstawowe media.
Nie możemy również zapomnieć o sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o czym pisze baloo.  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który zawiera informacje na temat jego zapotrzebowania na energię zapewniającą komfortowe użytkowanie obiektu. W tym przypadku aby sporządzić taki dokument również będziemy zobowiązani to ukończenia pewnych etapów budowy, które mają wpływ na sporządzenie świadectwa.

Pobieranie komentarzy

Proszę czekać...