Krok po kroku

Dodaj artykuł

Porady budowlane - Ściany, kominy, strop

Stropy ceglane, stropy odcinkowe z cegły

Do stropów ceglanych zaliczamy sklepienia bądź płyty z różnego rodzaju cegieł pełnych lub pustaków. W stropach tych naprężenia ściskające przenoszone są przez cegły i zaprawę w spoinach a naprężenia rozciągające przez zbrojenie stalowe.

Stropy ceglane zbrojone i nie zbrojone

Do stropów ceglanych zaliczamy sklepienia bądź płyty z różnego rodzaju cegieł pełnych lub pustaków. W stropach tych naprężenia ściskające przenoszone są przez cegły i zaprawę w spoinach a naprężenia rozciągające przez zbrojenie stalowe.

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym nie wykonuje się już stropów na belkach stalowych, kiedyś jednak stropy takie były powszechnie stosowane, stąd też warto poświęcić im kilka słów. Najpopularniejszym rodzajem stropu ceglanego jest strop Kleina, w którym przestrzeń pomiędzy belkami stalowymi, najczęściej o przekroju dwuteowym wypełniano zbrojonymi płytami wykonanymi z cegły pełnej. Stropy z płytami Kleina są łatwe w wykonaniu, jednak przy większych rozpiętościach belek okazują się nieekonomiczne ze względu na znaczny ciężar belek stalowych. Płyty Kleina ciężkie i półciężkie mają znacznie większy ciężar od stropów prefabrykowanych, co jest ich poważną wadą. Stropy płytowe z cegieł były bardzo rozpowszechnione w budownictwie pierwszych lat powojennych ze względu na materiał dostępny z rozbiórek.

Obecnie cegły zostały zastąpione niewielkimi prefabrykowanymi płytami żelbetowymi, które wsuwa się pomiędzy belki i opiera na dolnych stopkach belek. Ponieważ wysokość belek stalowych jest większa niż grubość płyt, przestrzeń nad nimi wypełnia się lekkim kruszywem lub styropianem a na wierzchu stropu układa się gładź wyrównującą.

Stropy odcinkowe z cegły

Inną odmianą stropów ceglanych są stropy odcinkowe, oparte na belkach stalowych lub żelbetowych, które stosuje się niekiedy jeszcze nad piwnicami w magazynach oraz w budynkach gospodarczych. Wykonuje się je w deskowaniach pełnych lub na krążynach przesuwnych. Osiowy rozstaw belek w tych stopach waha się w granicach od 1,2 do 1,5m przy grubości sklepienia około 1/2 cegły. W budynkach, w których obciążenia użytkowe są niewielkie, stropy odcinkowe można wykonywać również na prefabrykowanych belkach żelbetowych, stosując rozstaw belek nie większy niż 1,2m.

Belki stalowe w stropach odcinkowych powinny być zabezpieczone przed rdzewieniem przez obrzucenie od spodu zaprawą cementową na siatce stalowej oraz przez obetonowanie górnej stopki belki wystającej ponad sklepienie. Belki stropowe opiera się bezpośrednio na murze wyrównanym wylewką cementową lub na poduszkach betonowych albo wieńcach żelbetowych. Koniec belki tkwiący w murze powinien być również zabezpieczony przed korozją. W sklepieniach odcinkowych można stosować równoległy lub prostopadły do belek układ warstw cegieł. Aby zapobiec wygięciu się belek rozpieranych sklepieniami wszystkie sklepienia należy murować równocześnie odcinkami, przesuwając się stopniowo wzdłuż sklepień. Można też usztywnić wszystkie belki tymczasowymi rozporami. Zmniejszenie sił rozpierających w skrajnych sklepieniach można uzyskać przez wykonanie ściągaczy z prętów stalowych w dwóch ostatnich skrajnych przęsłach.

Dr inż. Jerzy Madej

Pobieranie komentarzy

Proszę czekać...